Flien Zennah kinderkleding
 

FLIEN.NU  of  ZENNAH.NU
PRIVACY VERKLARING

Flien en Zennah , gevestigd aan de Jacobastraat 25 7543TX te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking  van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flien en Zennah verwerkt uw persoonsgegevens doordat u goederen bij ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

  • Voor en achternaam contactpersoon

  • Bedrijfsnaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mail adres

Flien en Zennah verwerkt verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flien en Zennah verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen bij u af te leveren en een factuur te kunnen verzenden

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig mocht zijn aangaande uw bestelling en om u te informeren over  de afleveringsdatum  hiervan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flien en Zennah neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flien en Zennah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flien en Zennah verstrekt uitsluitend persoonsgegevens  aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te  voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Dit kunt u doen via een verzoek per e-mail aan info AT nixenmeer.nl. Indien u al uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te  maken d.m.v. een e-mail aan info AT nixenmeer.nl of d.m.v. een brief per post.  Hierbij nemen wij wel de wettelijke bewaartermijn  in acht.

Flien en Zennah wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flien en Zennah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail info AT nixenmeer.nl

 

flienzennah

 

 

peuterkleding

 
Terug naar de hoofdpagina